Skip to main content
Loading...

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 12/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Something with HTML textformat

  • THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 12/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tháng 12/2022
- Thời gian: Từ 08:00 CHỦ NHẬT ngày 11/12/2022
- Địa điểm: Phòng D708 – ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Q7)
Danh sách học viên tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ:

   

 

HỘI ĐỒNG 

BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (8210410)

                 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

TIẾNG VIỆT

TÊN ĐỀ TÀI

 TIẾNG ANH

CBHD 

 

1

202815001

Nguyễn Bảo Thuỳ

An

Nghiên cứu các tín hiệu thị giác ứng
dụng trong thiết kế giao diện website
quảng bá thương hiệu Mellower
Coffee

Researching on visual
elements applied in website
interface design for branding
Mellower Coffee

TS. Nguyễn Đức Sơn

ĐH Sài Gòn

 

2

196015009

Phạm Cao Thị Hồng

Diễm

Ngôn ngữ tạo hình văn hóa Đông
Sơn ứng dụng trong thiết kế sản
phẩm trang sức đương đại tại Tp.Hồ
Chí Minh

The application of Dong Son
culture's shaping languages to
contemporary jewelry design
in
Ho Chi Minh City

TS. Nguyễn Đức Sứng
ĐH Tôn Đức Thắng

 

3

196015018

Nguyễn Hoàng

Yến

Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu tre
vào thiết kế sản phẩm nội thất nhà ở

Study on the application of
bamboo material in home
furniture design

TS. Trần Văn Đức
ĐH Tôn Đức Thắng

 

4

196015008

Phạm Đỗ Hoàng

An

Ứng dụng Pop Art trong thiết kế nội
thất trường Cao đẳng tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Application of Pop Art into
interior design for Ho Chi
Minh City-based colleges

GS.TS Nguyễn Xuân Tiên
ĐH Tôn Đức Thắng

 

               

 

Thông báo tốt nghiệp