Skip to main content
Loading...
Vietnamese,
11Apr

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2023

  • thong bao tot nghiep tdtu

Đối tượng: tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp các đợt từ tháng 01-04/2023
Thời gian đăng ký: từ nay đến ngày 03/05/2023
Cách thức đăng ký: đăng ký qua link https://forms.gle/tQpTDFXbVvnbV7h67

Sinh viên nộp lệ phí tốt nghiệp : 250.000 đồng/sv (theo thông báo của phòng Tài chính)

Ngày tổ chức lễ : cả ngày 18/05/2023

04Apr

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2023

  • Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2023

Khoa MTCN thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01/2023

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu thu thập thông tin việc làm theo link: https://forms.gle/Go5FRMWkGZPcYegH9

Thời gian nhận bằng: các ngày trong tuần từ thứ 2 -> thứ 5 (tránh sáng thứ 3 vì Khoa họp giao ban).

05Dec

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 12/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

  • THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 12/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tháng 12/2022
- Thời gian: Từ 08:00 CHỦ NHẬT ngày 11/12/2022
- Địa điểm: Phòng D708 – ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Q7)
Danh sách học viên tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ:

24Oct

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 10; 11/2022

  • Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp

Đối tượng: tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp các đợt từ tháng 6-10/2022
 

Thời gian đăng ký: từ nay đến ngày 16/10/2022
Cách thức đăng ký: đăng ký qua link https://forms.gle/tQpTDFXbVvnbV7h67

Sinh viên nộp lệ phí tốt nghiệp: 250.000 đồng/sv (theo thông báo của phòng Tài chính)

11Sep

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 9/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

  • THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 9/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tháng 9/2022
- Thời gian: Từ 09:00 THỨ BẢY ngày 17/09/2022
- Địa điểm: Phòng B106
Danh sách học viên tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ:

06Apr

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 4;5/2022

  • Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp

 

Đối tượng: sinh viên được công nhận tốt nghiệp các đợt năm 2020 đến tháng 4/2022

Thời gian đăng ký Từ nay đến ngày 13/04/2022

Sinh viên nộp lệ phí tốt nghiệp : 250.000 đồng/sv (Từ nay đến ngày 13/04/2022 - Tại phòng Tài chính A0007)

Trường hợp sinh viên đã nộp thì vui lòng bỏ qua mục này

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại đây

 

27Oct

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp các đợt tháng 09/2020 đến tháng 12/2021

  • Thông báo nhận bằng tốt nghiệp các đợt tháng 09/2020 đến tháng 12/2021

Hiện nay, khoa MTCN tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2021

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu thu thập thông tin việc làm theo link: https://forms.gle/Go5FRMWkGZPcYegH9

Subscribe to Thông báo tốt nghiệp