Loading...
Vietnamese
21Mar

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1/2020

Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 1/2020 vui lòng lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận: Kể từ thứ 2 ngày 23/03/2020

Sáng từ 8h00 tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 16h30, từ thứ 3 đến thứ 6 từ hàng tuần ( trong giờ hành chính). Riêng thứ 7, từ 14h tới 16h30.

Khi nhận bằng TN sinh viên vui lòng mang theo CMND bản gốc, 1 bản photo CMND và biên lai đóng lệ phí Tốt nghiệp.

12Dec

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2019

Sinh viên có Quyết định Tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 vui lòng lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận: Kể từ thứ 2 ngày 16/12/2019

Sáng từ 8h00 tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 16h30, từ thứ 3 đến thứ 6 từ hàng tuần ( trong giờ hành chính). Riêng thứ 7, từ 14h tới 16h30.

Khi nhận bằng TN sinh viên vui lòng mang theo CMND bản gốc, 1 bản photo CMND và biên lai đóng lệ phí Tốt nghiệp.

24Oct

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2019

Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 vui lòng lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận: Kể từ thứ 2 ngày 28/10/2019

Sáng từ 8h00 tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 16h30, từ thứ 3 đến thứ 6 từ hàng tuần ( trong giờ hành chính). Riêng thứ 7, từ 14h tới 16h30.

Khi nhận bằng TN sinh viên vui lòng mang theo CMND bản gốc, 1 bản photo CMND và biên lai đóng lệ phí Tốt nghiệp.

12Sep

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 9.2019

                 

      Đối tượng : sinh viên các hệ đào tạo được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 và 9/2019

      Kế hoạch thời gian đăng ký như sau :

13Aug

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2019

Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 vui lòng lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận: Từ ngày 19/08/2019 trở đi

Sáng từ 8h00 tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 16h30, từ thứ 3 đến thứ 6 từ hàng tuần ( trong giờ hành chính).

13May

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2019

Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 4/2019 vui lòng lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian nhận: sáng từ 8h00 tới 11h30, chiều từ 13h30 tới 16h30, từ thứ 3 đến thứ 6 từ hàng tuần ( trong giờ hành chính).

Khi nhận bằng TN sinh viên vui lòng mang theo CMND bản gốc, 1 bản photo CMND và biên lai đóng lệ phí Tốt nghiệp.

08Apr

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 4/2019

Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 4/2019 có thể lên văn phòng Khoa D701 để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

Thời gian nhận từ 8h tới 17h hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Trước khi nhận bằng TN tạm thời, sinh viên vui lòng điền đầy đủ vào mẫu thu thập thông tin sau:

https://forms.gle/vZiqTajErwkMRR8z7

Trân trọng.