Skip to main content
Loading...

KIỂM ĐỊNH AUN-QA

 

AUN (ASEAN University Network) là một tổ chức đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng nghiêm ngặt, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình thông qua các khía cạnh khác nhau như kết quả học tập mong đợi, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, mạng lưới giữa các sinh viên, các trường đại học và các hiệp hội đối tác để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình giảng dạy.


TẠI SAO CHÚNG TÔI CHỌN AUN-QA ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI?

Kiểm định AUN cung cấp một bộ tiêu chuẩn toàn diện để đánh giá chất lượng đào tạo và được công nhận bởi hệ thống giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. Việc kiểm định AUN giúp các trường đại học Việt Nam từng bước khẳng định vị thế quốc tế của mình. Do đó, việc tham gia thanh tra AUN sẽ mang lại những lợi ích sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khẳng định cam kết của trường với xã hội và người sử dụng lao động về chất lượng đầu ra của chương trình đào tạo liên quan đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

SINH VIÊN

Sinh viên theo học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng tham gia các chương trình trao đổi sinh viên khác nhau hoặc chuyển đổi các tín chỉ học tập tương đương giữa các trường đại học trong khu vực. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm việc làm tại thị trường khu vực và quốc tế.

NHÀ TUYỂN DỤNG

Kết quả đánh giá AUN-QA cung cấp cho nhà tuyển dụng cơ sở tin cậy trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng.

XÃ HỘI

Kết quả đánh giá AUN-QA giúp phụ huynh và học sinh tiềm năng định hướng chương trình phù hợp cho việc học của mình.


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ AUN-QA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA FIFA

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định của khu vực và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGÀNH TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂM ĐÁNH GIÁ
Thiết kế Đồ hoạ
7210403
Đại học
AUN-QA
2021
Thiết kế Nội thất
7580108
Đại học
AUN-QA
2022
Thiết kế Thời trang
7210404
Đại học
AUN-QA
2023
Thiết kế Công nghiệp
7210402
Đại học
AUN-QA
2024

Trong năm học 2020-2021, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp đã hoàn thành việc viết báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ngành Thiết kế Đồ hoạ. Chương trình của Khoa Mỹ thuật Công nghiệp luôn được nâng cấp bằng cách đánh giá chương trình giảng dạy với điểm chuẩn của các tổ chức khác và 100 trường đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS.

Năm học 2022-2023, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp đã hoàn thành kế hoạch và  báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ngành Thiết kế Nội thất. Chương trình của Khoa Mỹ thuật Công nghiệp luôn được nâng cấp bằng cách đánh giá chương trình giảng dạy với điểm chuẩn của các tổ chức khác và 100 trường đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của QS. 

Năm học 2023-2024, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp đã hoàn thành kế hoạch và  báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ngành Thiết kế Thời trang. Thời gian Đoàn AUN-QA sẽ đến kiểm định dự kiến 12/2023

Kế hoạch 2024, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch và báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA cho Ngành Thiết kế Công nghiệp.