Skip to main content
Loading...

ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP tháng 10;11/2023 (chỉ dành cho sinh viên KHOA MTCN)

Something with HTML textformat

  • dang_ky_du_le_tot_nghiep_tdtu

Lễ tốt nghiệp dự kiến: cuối tháng 10/2023 (HOẶC đầu tháng 11/2023)

Đối tượng: tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp các đợt từ tháng 6->10/2023

Thời gian đăng ký: từ nay đến ngày 08/10/2023

 

LƯU Ý:

- Sinh viên phải nhập đúng thông tin Đợt Tốt nghiệp 

- Sinh viên phải nhập đúng các thông tin yêu cầu của form, khoa MTCN không xử lý những trường hợp sinh viên cung cấp sai thông tin.

 
- Đây là form đăng ký nhu cầu tham dự lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên của Khoa MTCN.
 
Khoa MTCN sẽ gởi mail sinh viên để thông báo thông tin cụ thể vào ngày 13/10/2023
 
Link đăng ký: 
 
SINH VIÊN BẤM TẠI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
Thông báo tốt nghiệp