Skip to main content
Loading...
11May

Thông báo về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt tháng 09/2020; tháng 01/2021; tháng 04/2021

  • Thông báo về việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp các đợt tháng 09/2020; tháng 01/2021; tháng 04/2021
11g00 (đ.v sáng thứ 3 K.MTCN họp giao ban từ 09g00->10g30)|{/p|}|{p|} + Chiều: 13g30 -> 16g30|{/p|}|{p|}Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu thu thập thông tin việc làm theo đường link sau:|{/p|}" format="ckeditor" different_values="0">

1. Đ/v LỄ TỐT NGHIỆP

Theo kế hoạch dự kiến, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ tốt nghiệp chưa thể thực hiện được theo thời gian như trên.