Loading...
Vietnamese
24Dec

Đại học Tôn Đức Thắng giữ vững vị trí TOP 200 đại học phát triển bền vững nhất thế giới

  • Alt
  • Alt

Ngày 19/12/2018, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric) (link) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018. Trong kết quả xếp hạng năm nay, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp thứ 182 trong tổng số 719 đại học tham gia xếp hạng.