Loading...

OUR CREATIVE MINDs

Over the past 12 years of development, our Faculty of Industrial Fine Arts has gradually asserted its brand in society with advanced training programs, well-educated domestic and international lecturers with a lot of experiences in their fields. We have modern and qualified facilities that satisfy the special requirements of the industries. 

 


Latest News

Alt
TỌA ĐÀM XU HƯỚNG THIẾT KẾ GAME 3D
ifa | 06 December
Thực hiện Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch hợp tác quốc tế năm học 2017 – 2018, đồng thời tạo ra môi trường học thuật, trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên, sinh
Read More
Alt
DESIGN LAB 'Presenting a sketch page'
Admin | 27 March
Sáng thứ 7 ngày 16.12.2017 đã diễn ra buổi workshop "ngon, bổ, gọn" về đề tài Bố cục trình bày trong sketch sản phẩm. Điều đã khích lệ cho #teamBTC là buổi
Read More
Alt
TRIỂN LÃM KẾT QUẢ 2 MÔN HỌC – ĐỒ ÁN TRANG SỨC K18
Admin | 27 March
Trong nỗ lực nhằm hướng đến trưng bày mọi kết quả sinh viên của ngành Tạo dáng công nghiệp, vừa qua, từ ngày 27.11 đến 1.12.2017 đã diễn ra cuộc triển lãm Đồ
Read MoreCONTACT WITH US

All the fields are required