Skip to main content
Loading...

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 9/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

  • THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ THÁNG 9/2022 CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tháng 9/2022
- Thời gian: Từ 09:00 THỨ BẢY ngày 17/09/2022
- Địa điểm: Phòng B106
Danh sách học viên tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ:

   

 

HỘI ĐỒNG 

BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (8210410)

                 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

TIẾNG VIỆT

TÊN ĐỀ TÀI

 TIẾNG ANH

CBHD 

 

1

196015011

Nguyễn Quốc

Huy

Ứng dụng nghệ thuật minh họa thiết kế mô hình giảng dạy môn Lịch sử bậc tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Applying art illustration to design teaching model for primary history in Ho Chi Minh city

TS. Nguyễn Đức Sơn

ĐH Sài Gòn

 

2

196015017

Cù Thị Mỹ 

Trinh

Nghiên cứu thiết kế sân khấu thể thao điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Research on desinning esports stages in Ho Chi Minh City

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên 
ĐH Tôn Đức Thắng