Thông báo học vụ https://ifa.tdtu.edu.vn/ vi thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 06/2021 https://ifa.tdtu.edu.vn/blog-item/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-thang-6-2021 <span>thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 06/2021</span> <div class="field field--name-field-second-title field--type-string field--label-hidden field__item">thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 06/2021</div> <span><span>thao.tran</span></span> <span>Mon, 03/15/2021 - 17:08</span> <ul class="clearlist content-slider mb-40"><li> <img src="/sites/default/files/styles/blog_1140x642_/public/2022-10/new_-_thumbnails_template_n4.jpg?itok=vH7Pal2T" width="1140" height="642" alt="NEW thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 06/2021- thumbnails template N4.jpg" loading="lazy" /> </li></ul> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Khoa Mỹ thuật công nghiệp đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt tháng 6/2021 với 20 chỉ tiêu.</p><p><span style="font-size:14px;"><strong>1. Hình thức tuyển sinh:&nbsp;</strong></span></p><p><em><strong>1.1 Xét tuyển (xét tuyển hồ sơ và bài luận nghiên cứu):</strong></em></p><ul class = "list"> <li>Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;</li> <li>Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy tập trung do Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển&nbsp;hoặc thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính quy&nbsp;tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;</li></ul><p><em><strong>1.2.&nbsp;Thi tuyển:</strong></em></p><ul class = "list"> <li> <p>Áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp đại học không thuộc đối tượng xét tuyển, đáp ứng điều kiện dự tuyển;</p> </li> <li> <p>Môn thi:</p> <ul class = "list"> <li> <p>Môn Cơ bản: Phát triển ý tưởng thiết kế, thời gian làm bài tối đa&nbsp;180 phút</p> </li> <li> <p>Môn Cơ sở: Nghị luận thiết kế, xét tuyển hồ sơ và bài luận về hướng nghiên cứu;</p> </li> <li> <p>Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung/ Tiếng Pháp): 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết):</p> <ul class = "list"> <li> <p>Bài nghe, đọc, viết: thời gian làm bài tối đa 120 phút, hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận;</p> </li> <li> <p>Bài thi nói: thời gian tối đa 10 phút, hình thức thi: vấn đáp</p> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul><p><strong>2. Thời gian (dự kiến):</strong></p><ul class = "list"> <li>Thời gian thi tuyển sinh:&nbsp;<strong>05, 06/06/2021</strong>;</li> <li>Thời gian công bố kết quả trúng tuyển:&nbsp;<strong>25/06/2021</strong>;</li> <li>Thời gian nhập học:&nbsp;<strong>09,10/07/2021</strong>.</li></ul><p><strong>3. Điều kiện dự tuyển</strong></p><ul class = "list"> <li>Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển&nbsp;(không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);</li> <li>Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác&nbsp;với chuyên ngành đăng ký dự tuyển&nbsp;phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (<a href="https://admission.tdtu.edu.vn/sites/admission/files/Tuyen-sinh/SGS/SGS-06-2021/2021_06_DS_Danh%20m%E1%BB%A5c%20ng%C3%A0nh_ThS.pdf">được quy định trong danh mục đính kèm</a>);</li> <li>Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc ngành phù hợp&nbsp;vẫn được dự tuyển&nbsp;nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.</li></ul><p><strong>4. Đăng ký dự tuyển:&nbsp;</strong>https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si</p><p><strong>5. Ôn thi và bổ sung kiến thức:</strong></p><dl> <dd><strong>5.1 Tổ chức các lớp ôn thi:</strong> <ul class = "list"> <li>Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày&nbsp;<strong>20/03/2021;</strong></li> <li>Khai giảng dự kiến: ngày&nbsp;<strong>26/03/2021;</strong></li> <li><b>Đăng ký trực tiếp tại Phòng Sau đại học (B002) hoặc các địa điểm tư vấn tuyển sinh;</b></li> <li>Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến:&nbsp;<a href="https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2021/thong-bao-thoi-khoa-bieu-lop-thi-cao-hoc-dot-tuyen-sinh-thang-062021">tại đây</a>;</li> <li>Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM;</li> <li>Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được giảm&nbsp;<strong>20%</strong>/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm).</li> </ul> <strong>5.2 Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:</strong> <ul class = "list"> <li>Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày&nbsp;<strong>20/03/2021;</strong></li> <li>Khai giảng (dự kiến):&nbsp;<strong>26/03/2021;</strong></li> <li><b>Đăng ký trực tiếp tại Phòng Sau đại học (B002) hoặc các địa điểm tư vấn tuyển sinh;</b></li> <li>Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến:&nbsp;<a href="https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2021/thong-bao-thoi-khoa-bieu-lop-bo-sung-kien-thuc-dot-tuyen-sinh-thang-062021">tại đây</a>;</li> <li>Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM.</li> </ul> </dd></dl> <a class = ' btn btn-mod btn-round' href = 'https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si'>Nội dung xem chi tiết tại đây</a> </div> <span class="blog-category-inline"> <span><a href="/blog-category/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Dc-v%E1%BB%A5" hreflang="vi">Thông báo học vụ</a></span> </span> Mon, 15 Mar 2021 10:08:08 +0000 thao.tran 152 at https://ifa.tdtu.edu.vn