Loading...

CÁC BIỂU MẪU QUAN TRỌNG

Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, viết, nộp các biểu mẫu/đơn cơ bản và giúp cho việc giải quyết các loại đơn từ nhanh chóng hơn, các bản sinh viên vui lòng tham khảo và download các mẫu biểu tại đây. Lưu ý: Các bạn tra cứu kĩ danh mục đơn và nơi giải quyết để nộp đơn đúng chỗ.

Thang điểm ngoại khoá

Nội dung và thang điểm đánh giá các hoạt động ngoại khoá.

Download
NHỮNG LƯU Ý SINH VIÊN TRONG LỄ TỐT NGHIỆP

Các lưu ý quan trọng dành cho sinh viên trong quá trình tham gia lễ tốt nghiệp.

Download
QUY CHẾ HỌC VỤ

TDTU thống nhất quản lý học vụ cho các chương trình giáo dục theo học chế tín chỉ. Xem chi tiết quy chế sau đây:

Download
Lịch học vụ, quy định - quy chế

1. Kế hoạch học tập năm học.
2. Kế hoạch tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp.
3. Kế hoạch xử lý học vụ.
4. Quy chế học vụ chương trình tiêu chuẩn.
5. Quy chế học vụ chương trình chất lượng cao.
6. Quy chế học vụ chương trình liên kết quốc tế.

Tra cứu
Biểu mẫu & Qui trình giải quyết đơn từ Phòng Đại học

1. Đơn đề nghị hoãn thi
2. Đơn đề nghị dự thi
3. Đơn đề nghị chuyển giờ thi
4. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời
5. Đơn đề nghị thôi học
6. Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời)
7. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần
8. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi
9. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo
10. Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo
11. Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh
12. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp
13. Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ).

Download
Hướng dẫn học vụ và hỗ trợ sinh viên

Thông tin quan trọng sinh viên cần nắm rõ và hương dẫn, hỗ trợ các vấn đề liên quan trong quá trình học.

Tra cứu