Loading...

Nhà trường thông báo các danh sách sinh viên :

1. Xử lý học vụ buộc thôi học sinh viên quá hạn đào tạo CQ, VLVH, LT đợt 10.2018 - Khóa 15 trở về trước

Download danh sách theo link:   https://drive.google.com/open?id=165JmA4C6yjuv1SJQmSfI2z7PE5IF7poV

2. Buộc thôi học sinh viên nghỉ học tạm thời quá thời hạn quy định

Download danh sách theo link:      https://drive.google.com/open?id=16P0V_0aJMCh_ZRpKjNo4tDLaoCiPv17C

3. Cảnh báo học vụ sắp buộc thôi học sinh viên khóa 16 không đăng ký môn học 

Download danh sách theo link:       https://drive.google.com/open?id=1IEV3XpgTM2HSJgE-f5NPUaByFfhlFh7A

Thời hạn sinh viên nộp đơn cứu xét gia hạn đào tạo : 22/10 -> 08/11/2018

Đối với sinh viên bị buộc thôi học do quá hạn đào tạo thì phải kèm theo đơn : bảng photo điểm Toeic cao nhất và photo biên lai đăng ký thi Toeic trong thời gian sắp tới.

Trân trọng.