Loading...

 

Là lần khôi phục lại môn Trang phục dân tộc và lần đầu thử sức với dề tài dân tộc của Khóa 17. Và sản phẩm cho ra đã làm hài lòng hội động thời trang và đem đến một cái nhìn mới lạ hơn về đề tài này.

AltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAltAlt