Loading...

Thông báo v/v tổ chức hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Ngành Mỹ thuật ứng dụng

Alt

Vào lúc 07:45 ngày 07/08/2021,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹthuật ứng dụng(8210410)theo hình thức trực tuyến (qua Google Meeting) cho bốn học viên. 

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

CBHD

1

186015001  

Trần Nam Anh

10/09/1993

Nghệ thuật minh họa truyện tranh Việt Nam từ 1986 đến nay

TS. Võ Văn Lạc 
Đại học Tôn Đức Thắng 

2

186015007

Ngô Ngọc Lan 

11/01/1994

Sản phẩm gỗ nội thất chung cư tại Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Đức Sứng
Đại học Tôn Đức Thắng

3

186015009

Nguyễn Đặng Đỗ  Quyên

14/09/1986

Biểu tượng phượng hoàng thời Lý trong thiết kế trang sức hiện nay

TS. Nguyễn Đức Sứng
Đại học Tôn Đức Thắng

4

186015005

Trần Quang Hải 

27/08/1984

Nghiên cứu thiết kế nội thất thư viện trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay

TS.Nguyễn Đức Sơn

Đại học Sài Gòn