Loading...

1. Điều kiện dự tuyển

Về văn bằng: Thí sinh tốt nghiệp đúng ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Mỹ thuật ứng dụng, Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế mỹ thuật SK-ĐA. Thí sinh tốt nghiệp những ngành gần và ngành khác: Hội họa, Điêu khắc, Đồ họa tạo hình, Gốm, Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Công nghệ may, Kỹ thuật in, Sư phạm mỹ thuật...vv

2. Môn thi tuyển

- Nghị luận thiết kế, thời gian: 180 phút

- Phát triển ý tưởng thiết kế, thời gian: 180 phút

- Anh văn (Nghe, nói, đọc, viết), thời gian: 120 phút

3. Thời gian nộp Hồ sơ và ôn tập - Thời gian nộp Hồ sơ

- Từ ngày ra thông báo đến 02/05/2020

- Thời gian đăng ký ôn tập: Từ ngày ra thông báo đến 16/03/2020 (học vào thứ Bảy, và chủ Nhật)

- Thời gian thi tuyển dự kiến: 06, 07/06/2020

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào trang website https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2019-dot-1-thang-062020

Mọi thông tin cần tư vấn, vui lòng liên hệ thầy TS. Võ Văn Lạc , số điện thoại: 0868990539.