Loading...

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (8210410)

Alt

Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹthuật ứng dụng (Đợt2.2021) 

-       Thời gian: Từ 08h00 THỨ BẢY ngày 13/11/2021

-       Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (qua Google Meeting)

-       Danh sách học viên tham gia bảo vệ đề cương chi tiết Luận văn thạc sĩ: 

Xem danh sách học viên và hội đồng chi tiết tại đây