Loading...

Thông báo đăng ký đến nhận bằng tốt nghiệp các đợt tháng 09/2020; tháng 01/2021; tháng 04/2021; tháng 06/2021; tháng 9/2021; tháng 10/2021

Alt

Hiện nay, khoa MTCN tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 09/2020 đến tháng 10/2021

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19, Khoa MTCN triển khai cho sinh viên đăng ký đến nhận bằng tốt nghiệp theo link: https://forms.gle/yySyLnLyL71NLiAm9

SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ, KHOA MTCN SẼ GỞI MAIL THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỂ SINH VIÊN ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu thu thập thông tin việc làm theo link: https://forms.gle/Go5FRMWkGZPcYegH9

Hồ sơ mang theo khi đến nhận bằng tốt nghiệp theo lịch hẹn gồm

            1. CMND (hoặc chứng minh thư): bản gốc và 1 bản photo (không công chứng)

            2. Biên lai nộp lệ phí tốt nghiệp

            3. Giấy chứng nhận đã tiêm 02 mũi vaccine (hoặc F0 đã khỏi bệnh)

Trường hợp nhận bằng thay

     1. CMND (hoặc chứng minh thư): bản gốc và 1 bản photo (không công chứng) của sinh viên và của người nhận thay

     2. Biên lai nộp lệ phí tốt nghiệp

     3. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp có xác nhận của địa phương

     4. Giấy chứng nhận đã tiêm 02 mũi vaccine (hoặc F0 đã khỏi bệnh) của người đến nhận bằng thay

Khi đến trường vui lòng thực hiện quy định 5K : 

     + Đeo khẩu trang

     + Thực hiện khử khuẩn

     + Giữ khoản cách khi tiếp xúc với người khác

     + Không tập trung đông người

     + Khai báo y tế

Thân ái